Política de privacidad

 POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

 1. DADES D’IDENTIFICACIÓ I RESPONSABLE DEL TRACTAMENT.

Denominació comercial: CASA RURAL CAN PLA

Titular / Responsable: ROSA PLA CASANOVA

Direcció: carrer JOSE SUBIRATS Nº 9 MAS ​​DE BARBERANS (TARRAGONA)

Adreça de correu electrònic: info@canpla.com

Telèfon d’atenció al client: +34 636331957

Llegiu la nostra política de privacitat detingudament per
comprendre la nostra política i pràctiques pel que fa al tractament de dades
personals. La nostra política de privacitat està composta per:

 • Dades d’identificació i responsable del tractament de CASA RURAL CAN PLA
 • Informació i consentiment. • Finalitat de tractament de les dades i categoria de les dades.
 • Fonts de dades personals.
 • Legitimació per tractar les seves dades personals.
 • Els seus drets i accés a les seves dades i mesures de seguretat.
 • política de cookies

2. INFORMACIÓ I CONSENTIMENT  De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 delDe conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals), mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat l’usuari presta el seu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les dades personals que proporcioni a través de la pàgina web puguin ser tractats.

 1. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES I CATEGORIES DE DADES TRACTATS

CASA RURAL CAN PLA garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, domiciliaris, i de qualsevol altre tipus que ens proporcionin els nostres clients / usuaris / interessats, i es tractaran les dades de cada usuari de manera manual o automatitzada per a les finalitats que es detallen a continuació:

Les dades dels usuaris registrats són recaptats amb la finalitat de prestació dels serveis que es recullen al web allotjaments.

Atenent a les finalitats, les categories de dades que tractem són les següents:

 • Informació de contacte personal: nom, cognoms, domicili, email, telèfon, dni
 • Dades bancàries en cas de ser necessaris per emetre factura.

4.TEMPS DE CONSERVACIÓ, MESURES DE SEGURETAT I COMUNICACIÓ DE LES SEVES DADES.

Les dades personals es conservaran mentre romangui vinculat al responsable i seran tractades exclusivament per a les finalitats per a les quals van ser recollits, mentre no revoqui el seu consentiment, en els casos que sigui procedent. Un cop desvinculat del responsable, en cas de ser necessari, es conservaran bloquejats seves dades personals durant els terminis previstos legalment. CASA RURAL CAN PLA garanteix la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament, havent adoptat les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat. Per a la prestació dels seus serveis, gestió dels mateixos i compliment de la normativa aplicable, CASA RURAL CAN PLA podrà comunicar les dades personals a: (1) Administracions públiques competents en el sector d’activitat del responsable, (2) Bancs i entitats financeres per necessitats del servei, en els casos legalment previstos a (3) Forces o Cossos de Seguretat i (4) als encarregats de tractament, quan això és necessariper a la prestació del servei.

5.LEGITIMACION PER TRACTAR LES SEVES DADES.

La legitimació perquè CASA RURAL CAN PLA tracti les seves dades és el consentiment de la persona interessada a accedir a algun dels nostres serveis, o dels seus representants legals, així com en altres casos les resolucions judicials, o protegir interessos vitals de l’interessat.

6.ELS SEUS DRETS I ACCÉS A LES SEVES DADES.

L’usuari / client podrà en tot moment exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, portabilitat comunicant-ho per escrit a CASA RURAL CAN PLA al domicili situat al carrer José Subirats nº 9 de MAS DE BARBERANS (TARRAGONA) o mitjançant correu electrònic a l’adreça d’email info@canpla.com .Deurà adjuntar la còpia del seu document d’identitat, sent aquests drets personalíssims.

Les seves dades personals, seran tractades i quedaran
incorporades en els fitxers de CASA RURAL CAN PLA per tal de donar una efectiva
resposta o prestació dels serveis sol·licitats. En aquest sentit, l’usuari
consenteix de forma expressa, el tractament de les seves dades personals
remesos a CASA RURAL CAN PLA, per a les finalitats indicades en aquest
document. Vostè pot de forma gratuïta en tot moment els següents drets:

 • Dret d’Accés
 • Dret de Rectificació
 • Dret de Cancel·lació.
 • Dret d’oposició
 • Dret de supressió (Dret a l’oblit)
 • Dret a la limitació del tractament
 • Dret a la portabilitat de les dades
 • Dret a no ser objecte de decisions individualitzades

Vostè tindrà dret d’accés a conèixer les dades personals relatives a l’interessat hi ha als fitxers dels quals l’empresa és responsable, el tractament i el seu origen, de rectificar les dades incorrectes, o bé completar la informació que sigui incompleta, dret a la portabilitat de les dades, sempre que els usuaris així ho consenten i sempre que es tracti d’un tractament automatitzat … Per exercir els seus drets vostè ha de remetre una sol·licitud per escrit en què consti la següent informació:

 • Nom i cognoms de l’interessat
 • Fotocòpia del DNI de l’interessat
 • Petició en què es concreta la sol·licitud
 • Domicili a efectes de notificacions
 • Data i signatura del sol·licitant
 • Documents acreditatius de la sol·licitud

Al seu torn l’informem que CASA RURAL CAN PLA adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat, atès l’estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, tot això, en cap cas portarem a terme qualsevol de les següents accions en relació amb les dades personals que ens siguin facilitades pels usuaris del lloc web: • cedir-los a altres persones o entitats, sense el vostre consentiment previ. • transferir-los a altres estats, sense el vostre consentiment previ.

POLÍTICA 7. Galetes (cookies)

Les galetes es regulen en la  Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI). Text consolidat a data 10 de maig de al 2014. 

Queden exceptuades a l’abast d’aquesta normativa les galetes necessàries per permetre únicament la comunicació entre l’equip de l’usuari i la xarxa, i les estrictament necessàries per prestar un servei expressament sol·licitat per l’usuari. La galetes són una petita informació enviada per un lloc web que és emmagatzemat en el navegador de l’usuari, i el lloc web consultar l’activitat prèvia de l’usuari. És un arxiu que es descarrega a l’equip de l’usuari amb la finalitat d’emmagatzemar dades i que permeten al propietari del web conèixer els hàbits de l’usuari, i oferir-los productes en funció de les seves preferències. Les galetes s’utilitzen també per realitzar seguiments d’usuaris al llarg d’un lloc web, per crear perfils, mantenir estadístiques d’ús. En www.canpla.com NOMÉS utilitzem cookies tècniques. No obstant això, per a major transparència l’informem sobre les cookies tècniques que utilitzem.

Galetes de sessió de reproductor multimèdia.

Galetes d’entrada de l’usuari

Galetes de seguretat de l’usuari.

Galetes de personalització de la interfície de l’usuari.

Per utilitzar aquest Lloc Web no resulta necessària la instal·lació de cookies. L’usuari pot no acceptar-les o configurar el seu navegador per bloquejar-i, si escau, eliminar-les Pot l’usuari permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador en el vostre ordinador, administrant els seus galetes des de FirefoxCromeÓpera y  Safari.